“Ge inte upp för att du haft ett dåligt kapitel i ditt liv. Fortsätt bara. Din historia är inte slut än”.

Abamea Center erbjuder högkvalificerade stödinsatser till personer som har blivit beviljade insatser inom LSS och SoL som boendestöd, servicebostad, gruppbostad och HVB. Vi har gedigna kunskaper inom NPF-området och lång erfarenhet av funktionsvariationer som autism, Asperger Syndrom, ADHD, Tourettes Syndrom samt psykiatrisk tilläggsproblematik.

Boendestöd

Om du blir beviljad boendestöd har du rätt att välja en utförare för ditt stöd. Läs nedan om varför vi tycker att just vi på Abamea Center kan vara ett bra alternativ för dig …

Abamea Akademi

Abamea Center erbjuder utbildning, handledning, och konsultation i enskilda ärenden till kommuner och privata utförare. Vi kan också på uppdrag utföra individuell PBS-utredning/plan för enskilda stödmottagare med stora behov/utmanande beteenden …

Boende

Alla vi människor är olika och har olika styrkor och svårigheter.  Men  svårigheter ska inte stå i vägen för möjligheten till ett välfungerande liv …

HVB

  Vår framtida plan är att öppna HVB för personer med självskadebeteende och olika typer av ångestproblematik.