BOENDE

Abamea Center

Alla vi människor är olika och har olika styrkor och svårigheter.  Men  svårigheter ska inte stå i vägen för möjligheten till ett välfungerande liv.  Vi tror att de största hindren inte ligger hos dig, utan i avsaknad av rätt stöd. Med stöd utifrån just dina behov, försvinner ofta funktionshindret, och du kan ta de steg du behöver för att nå den framtid du siktar mot. Boendet hos oss utgår ifrån dig och din nuvarande livssituation. Vi stödjer dig mot på vägen mot en fungerande vardag, så att du kan gå vidare mot att förverkliga dina framtida planer och drömmar.

Vi har goda kunskaper om olika svårigheter som kan ligga i vägen, och hur de stegvis kan lösas. I vårt boende har du egenmakt att ta beslut i att forma din vardag i och utanför boendet, och all planering sker i dialog och samarbete med dig.