BOENDESTÖD

Abamea Center

Om du blir beviljad boendestöd har du rätt att välja en utförare för ditt stöd.
Läs nedan om varför vi tycker att just vi på Abamea Center kan vara ett bra alternativ för dig

Rätt till boendestöd i hemmet har personer med:

• Neuropsykiatriska funktionsvariationer
• Begåvningsmässiga funktionsvariationer
• Psykiska funktionsvariationer
• Sociala funktionsvariationer

 Det finns många människor som har rätt till någon form av boendestöd enligt LSS eller SoL, men som väljer att få stöd i det egna hemmet istället för att bo i ett gruppboende eller i en servicebostad. Det kan vara det bästa beslutet, om du får rätt stöd. Vi har goda kunskaper och erfarenheter som gör att vi kan stödja dig i att komma fram till det beslut som passar dig och dina önskemål.  Att vi är ett företag som prioriterar stödkvalitet framför vinst gör att vi lättare kan fokusera på dina individuella behov.

Om du är intresserad av att veta mer om oss, vänder du dig till din handläggare som i sin tur kan bedöma och beställa det antal timmar som du har rätt till. Sen undersöker vi tillsammans med dig hur ditt stöd kan se ut. För oss är det en grundprincip att du är nöjd med det stöd vi ger, att du får en fungerande vardag och mår bra, så att du hinner och orkar med att förverkliga dina planer och drömmar om ett liv med fler glädjestunder med tro på dig själv och livet.