Om Oss

Abamea Center

Var finns din glädje? Behöver du hitta den igen?
“Ge inte upp för att du haft ett dåligt kapitel i ditt liv. Fortsätt bara. Din historia är inte slut än.”
Sagt av en mycket klok men okänd människa.

 Att komma överens med livet kan ta sin tid, och livet går alltid upp och ner, så är det för oss alla. Ibland kan det kännas både svårt och hopplöst! Det är viktigt att vi hittar rätt, så att det vi arbetar med, vår fritid och våra närmaste relationer kan kännas meningsfulla och bidra till livsglädje. Vi behöver få möjlighet att öka vår egen förmåga att hantera svårigheter och motgångar som uppstår i livets berg- och dalbana. På så sätt kan vi hitta riktningen för det viktiga i livet. Så börjar resan framåt, mot att återfinna glädjestunderna och göra dem fler och längre!

Hinder och problem är till för att steg för steg lösas. På Abamea Center vill vi gärna vara ett stöd längst din väg till positiva förändringar som blir bestående och en källa till kraft.

Majid Tamdjidi

Verksamhetsansvarig

  majid.tamdjidi@abamea.se
  07000-30306

 Med Abamea Center vill jag förverkliga mina egna drömmar: Att ge ett kvalificerat och glädjeskapande stöd till människor som just nu befinner sig i en svår situation. Det är det som är min drivkraft. Som medel för att lyckas har jag min långa erfarenhet som behandlingsansvarig och verksamhetschef av att arbeta med personer med olika funktionsvariationer . På enheter som jag ansvarat för har PBS (Positive Behaviour Support) använts som stödmetod och PSR ( Periodic Service Review) för kvalitetssäkring under ett flertal år. Utöver min examen har jag genomgått utbildningar som “Kvalificerat stöd till personer med funktionsnedsättning”, “Autism och autismliknande tillstånd”, “Det professionella samtalet” , KBT och MI… Min unika kompetens, som är sällsynt i Sverige, är att jag under 10 år, har omvandlat PBS till praktiska och användbara instrument för personalgruppen i form av tydliga och enkla instruktioner. 

PBS och kvalitet

Den grundläggande metoden för vårt stöd är PBS (Positive Behaviour Support), som också rekommenderas av Socialstyrelsen. Det är en evidensbaserad modell som sen många år är välkänd och spridd internationellt i bland annat Storbritannien, Irland, Australien och USA inom såväl skola som funktionsnedsättningsområdet. PBS är en servicemodell som vilar på en uttalad vårdfilosofi med fasta, etiska värderingar och tillämpad beteendeanalys (TBA) som grund. 

PBS växte fram i debatten om mänskliga rättigheter. Därför är rätten till ett  värdigt liv med delaktighet i samhället och möjlighet att leva i goda och närande relationer grundläggande. PBS innebär en helhetssyn på livet och de sammanhang vi lever i och som påverkar våra möjligheter och vårt beteende. Både miljöförändringar och utveckling av livsfärdigheter, i nuet och för framtiden, är kärnan.

 

 I PBS är utveckling till ökad livskvalitet alltid målet för olika typer av stödinsatser. Därför är medbestämmande och stöd till äkta möjligheter att välja i vardagen och för det framtida livet alltid i fokus. PBS tar starkt avstånd från användning av ”negativa konsekvenser” och använder positiva metoder som hjälp över trösklar.

 PBS verkar för att skapa varaktiga förändringar i ett livsperspektiv snarare än kortsiktiga lösningar som riskerar att låsa i nuet. På Abamea vill vi att stödet ska bli som en snöboll i rullning, så att växandet fortsätter av egen kraft för de människor vi möter.

 Inom Abamea Center menar vi med kvalitet inte bara ett kvalitets- och ledningssystem för lagar, förordningar och rutiner. Verklig kvalitet innebär att vi fokuserar minst lika mycket på kvaliteten i själva stödet, hur det utformas, vad det innehåller och hur vi kan säkra “att vi verkligen gör det vi säger att vi gör”. PBS ger oss de nödvändiga verktygen.